Az elállási jogról

Amennyiben a Vevő a hatályos jogi szabályozás alapján fogyasztónak minősül, úgy a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II. 26.) Kormányrendelet alapján a Vevőt a 14 napon belül elállás joga illeti meg.
Internetes vásárlások esetén a fogyasztónak minősülő Vevő a szerződéstől az áru,
több áru egyidejű megrendelése, de eltérő időpontokban történő szállítása esetén
pedig az utoljára szolgáltatott áru átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül
indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belül a 45/2014. (II.26.) 22. §
szakasz alapján a 2. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával,
vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ezen elállási
jogát a szerződés megkötésétől az áru megérkezéséig rendelkezésre álló időben is
gyakorolhatja.

Vevői elállás esetén a Szolgáltató köteles a Vevő által kifizetett termék(ek) vételárát
haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül 
visszatéríteni. Elállási jog gyakorlása esetén a termék(ek) visszaküldésének költsége a 
fogyasztót terheli. A Vevő köteles legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül a 
Terméket(eket) a Szolgáltatónak visszaküldeni. A Vevő által kifizetett összeget a 
Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg az elállási jogot érvényesítő Vevő a 
Terméket(eket) nem küldte vissza, vagy a visszaküldés tényét kétséget kizáróan nem 
igazolta.

Elállás esetén a Vevő a Terméket(eket) a Szolgáltató kereskedelmi partnerének
azon külföldi raktárába köteles visszaküldeni, ahonnan a Terméket(eket) részére
kiszállították. A raktár címét a Termék csomagolásán található leírás tartalmazza illetve 
a Szolgáltató miután az elállási szándékról tudomást szerzett e-mail formájában a Vevő 
számára megküldi. 

Utánvéttel vagy portóval visszaküldött csomagokat a Szolgáltatónak nem áll módjában
átvenni.

A Szolgáltató jogosult az értékcsökkenés miatti levonást alkalmazni, ha a Vevő a
termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó mértékben használta a Terméket. Amennyiben az alkatrész
beépítésre került - és a fogyasztó él a 14 napos elállás jogával - az a Termék
jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használatnak minősül, így a fogyasztó felel az értékcsökkenésért.