Szerzői jogok

Az információk tulajdonjoga 

Kijelentjük, hogy a bonto24.hu - és partnerei - birtokolják az oldalainkon látható információkat. A bonto24.hu oldalainak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar jogszabályok védik. Látogatóink az interneten szabadon olvashatnak bármilyen oldalainkon megjelent információt, későbbi megtekintés és értelmezés céljából bármit letölthetnek vagy lementhetnek számítógépeikre, barátjuknak, rokonuknak, ismerősüknek szabadon megmutathatnak bármilyen információt, bármit kinyomtathatnak és felhasználhatnak. Tilos azonban eltávolítani a böngészett és a letöltött oldalakon szereplő jogi, tulajdonjogi, illetve az esetleges szerzői és iparjogvédelmi oltalomra (szabadalom, védjegy, stb.) vonatkozó információkat, tilos továbbá a tőlünk (nem csak internetes oldalainkról) származó információk árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Védjegyek, védett nevek 

Oldalainkon a látogatók gyakran találkoznak cégek, termékek védett neveivel. Ezek a bejegyzett nevek minden esetben az azokat bejegyző cégek kizárólagos tulajdonát képezik, illetve azokat minden esetben - külön említés nélkül is - a bejegyző cég védjegyének tekintjük. Saját védjegyeink használatához minden esetben ki kell kérni írásos beleegyezésünket. Saját bejegyzett neveinket és doménjeinket senki sem használhatja üzleti céllal, illetve mások megtévesztésére vagy a bonto24.hu lejáratására.

Hivatkozások a bonto24.hu-ra 

Rendszerint örülünk annak, ha bárki saját weboldalain a bonto24.hu-ra mutató internetes hivatkozást helyez el, de abban az esetben, ha valaki a bonto24.hu-t, oldalait, vagy bármelyik oldalának bármely részét saját webhelyén keretes alkalmazásként - mintegy saját oldalainak részeként - akarja futtatni, akkor ki kell kérnie az engedélyünket. Szigorúan tilos a ránk mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmat hordozó, illetve bárkit sértő internetes oldalakon elhelyezni. Minden olyan ránk mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellépünk, amely árt a bonto24.hu hírnevének és érdekeinek. 

Számítógépes programok és alkalmazások 

Oldalainkon egyes esetekben szoftvertermékeket vagy azok leírását is felkínáljuk letöltésre. Ezek minden esetben a bonto24.hu vagy az adott termék licencjogát birtokló cég, illetve szervezet szellemi termékei. A letöltés lehetőségének biztosítása sohasem jelenti a tulajdonjog átruházását. A programokat és dokumentációkat letöltő személy minden esetben csak a licencjogok adta keretek között használhatja az adott alkalmazást. Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy az egyes termékekkel kapcsolatos jogi feltételeket mindig mellékeljük, és elfogadhatatlannak tarjuk azt az érvelést, hogy valaki azért nincs tisztában ezekkel, mert nem olvasta el őket. A licencfeltételektől függetlenül minden esetben tilos az így letöltött termékek és dokumentumok visszafejtése és esetleges megváltoztatása vagy bármilyen, a licencfeltételekben foglaltaktól eltérő célú felhasználása.